Rejestracja w BDO – kogo dotyczy i jak jej dokonać?

BDO to zgodnie z ustawą o odpadach, system teleinformacyjny, który posiada bazę danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i gospodarujących odpadami. Na tej podstawie można gromadzić dane dotyczące gospodarki odpadami i dodatkowych obowiązków, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy. Kto w takim razie musi zarejestrować się w BDO i jak należy tego dokonać?

Dla kogo obowiązek rejestracji w BDO?

Rejestracja w BDO jest konieczna dla podmiotów, które wytwarzają, transportują i magazynują odpady. Należy wymienić tu również przedsiębiorców, którzy produkują opakowania oraz takie produkty jak: smary, oleje, baterie, opony, sprzęt elektroniczny czy elektryczny. Konieczność rejestracji we wspomnianym systemie dotyczy przedsiębiorstw, o których działalności mówi się w przepisach ustawy. Jeżeli firma nie dokona rejestracji, będzie musiała zmierzyć się z karą pieniężną lub sankcji administracyjnej. Wniosek rejestracyjny przedsiębiorca powinien złożyć jeszcze przed rozpoczęciem działalności.

Jak dokonać rejestracji w BDO?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek za pośrednictwem internetu. Trzeba zalogować się do platformy BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/. Następnie właśnie tam wypełnić wniosek rejestracyjny. Ważne jest, aby wypełnić w nim wszystkie dane dotyczące podmiotu. Jeśli jakieś pole jest niezgodne prowadzonej działalności, należy pozostawić je puste. Ponadto trzeba dostarczyć potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej BDO. Mikroprzedsiębiorcy zapłacą za to 100 zł. Pozostałe przedsiębiorstwa 300 zł. Odpowiedzi na wniosek należy spodziewać się w ciągu 30 dni. W ramach odpowiedzi przedsiębiorca otrzymuje numer rejestracyjny BDO, który powinien umieszczać na wszystkich dokumentach związanych z prowadzoną działalnością.

Kto jest zwolniony z obowiązku rejestracji BDO?

Z obowiązku rejestracji BDO zwolnione są podmioty, które w ramach działalności gospodarują odpadami drewnianymi i drewnem do 20 i 10 ton rocznie. Z rejestracji zwolnione są też odpady betonowe i gruz ceglany do 10 ton rocznie. Ponadto nie wymaga się rejestrowania gleby, ziemi oraz kamieni w ilości do 20 ton rocznie. Jeśli gips nie przekracza 10 ton rocznie, również nie trzeba go rejestrować. Należy podkreślić, że firmy, które nie zarejestrowały się w BDO, a wytwarzają odpady, nie będą mogły przekazać ich firmie świadczącej wywóz gruzu.

Warto w tym miejscu wspomnieć o karach za niedopełnienie tego ważnego obowiązku. Jeśli podmiot będzie gospodarował odpadami niezgodnymi z wpisem do rejestru, poniesie karę grzywny, a nawet pozbawienia wolności. Samo prowadzenie działalności bez wpisu do BDO grozi administracyjną karą pieniężną od 5 000 do 1 000 000 zł. Z kolei transportowanie odpadów przez firmę, która nie jest zgłoszona do BDO, może przyczynić się do poniesienia kary w wysokości od 1 000 do 10 000 zł.

 

O konieczności rejestracji w BDO mówi sama Ustawa z 23 stycznia 2020 roku dotycząca odpadów, która została już zaktualizowana. Co chwilę w gospodarowaniu odpadami wiele się zmienia. Warto więc być w tym temacie na bieżąco.