Czas rozkładu poszczególnych rodzajów odpadów

Ilość odpadów produkowanych przez każdego z nas jest zaskakująco duża. Nic więc dziwnego, że firmy specjalizujące się w ich transporcie, każdego dnia mają mnóstwo pracy. Jedynie część tych śmieci jest poddawana recyklingowi. Wiele odpadów trafia na wysypisko, gdzie pod wpływem czasu, ulega rozkładowi.

Jak długo rozkładają się poszczególne odpady?

Na każdym śmietniku panują zupełnie inne warunki. Gdy śmieci są zasypywane, powstaje środowisko beztlenowe, co zdecydowanie wydłuża ich rozkład. W związku z tym trudno jest podać, ile konkretnie rozkładają się poszczególne odpady.

  • Podaje się, że szkło rozkłada się około 4000 lat. Należy jednak podkreślić, że odpad ten nadaje się do ponownego użytku. Mowa tu przede wszystkim o szklanych butelkach i słoikach różnej pojemności.

  • Ile rozkłada się plastik? Tak naprawdę zależy to od tego, co dokładnie kryje się pod tą nazwą. Przedmioty plastikowe mają w swoim składzie mnóstwo domieszek. To może mieć znaczący wpływ na czas rozkładu powstałych odpadów. Plastikowe śmieci rozkładają się od 100 do 1000 lat. Przykładowo reklamówka plastikowa rozkłada się około 400 lat, a papierek po cukierku 450 lat.

  • Metalowe puszki rozkładają się co najmniej 10 lat. Aluminiowe zaś nawet 200 lat. To dlatego, że są odporne na korozję. Czas ten może być uzależniony między innymi od czystości stopu.

  • Czas rozkładu papieru wynosi od 7 do 8 miesięcy. Trzeba jednak podkreślić, że wpływ na to ma nawet ilość i rodzaj użytego barwnika i tuszu.

  • Żywność rozkłada się od 2 miesięcy do roku, a czas ten jest zależny od stopnia jej przetworzenia. Jeśli produkty są bardziej przetworzone, to automatycznie potrzebują więcej czasu na rozłożenie.

Wywóz odpadów komunalnych

Odpady komunalne, które można umieścić w pojemnikach na plastik, szkło, papier itd., zabierają specjalne firmy współpracujące z poszczególnymi gminami. Czynią to w ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców każdego miesiąca.

Na rynku działają również firmy, które oferują wywóz odpadów w kontenerach. Odbierają odpady wielkogabarytowe i pozostałe odpady, jakich nie można umieścić w wyżej wymienionych, przydomowych pojemnikach. Chętnie zabierają też gruz oraz inne odpady poremontowe i budowlane. Oferują wynajem kontenera i samodzielnie transportują zgromadzone w nim odpady od klienta do punktu recyklingu. Firmy te zajmują się również wywozem odpadów niebezpiecznych typu azbest. Wystarczy poinformować przedstawiciela o chęci pozbycia się konkretnych śmieci i wybrać kontener odpowiedniej pojemności. Za wyświadczoną usługę, klient otrzymuje fakturę. Zdając sobie sprawę z tego, jak długo rozkładają się przynajmniej niektóre odpady i wiedząc, jak bardzo szkodzą środowisku, warto korzystać z usług tego typu firm. Ale też należy ograniczyć produkcję tych śmieci. Mówiliśmy o tym we wcześniejszych naszych wpisach na blogu.

Uwaga!

W domu gromadzone są także niebezpieczne odpady jak zużyte baterie, akumulatory, a także świetlówki i inne. Te należy umieszczać w specjalnych pojemnikach. Są one dostępne między innymi w wielu sklepach. Odpadów tych nie wolno umieszczać w koszach do segregacji śmieci, ani też mieszać z innymi odpadami. Firmy, które oferują wywóz śmieci, uważnie sprawdzają, czy przypadkiem w odpadach komunalnych nie ma tego typu rzeczy.