Czyim obowiązkiem jest oczyszczanie miast?

W każdym mieście można natknąć się na rozmaite śmieci, zalegające w przydrożnych rowach, na chodnikach i trawnikach. Czysta przestrzeń tworzy miłą atmosferę i odpowiednie warunki do życia dla wszystkich mieszkańców. Dlatego ważne jest regularne sprzątanie miast. Wywóz odpadów budowlanych, czyszczenie chodników i dróg, a także przystanków i terenów zielonych, to zadania dla specjalnie utworzonych podmiotów. Jednak, czy oczyszczanie miast jest wyłącznie obowiązkiem tych firm?

Czyszczenie miast – kto za nie odpowiada?

Miasto trzeba oczyszczać przez cały rok, ale najwięcej pracy jest w okresie letnim i zimowym. W każdym mieście działają podmioty, które specjalizują się w sprzątaniu terenów zielonych, chodników, dróg i przydrożnych rowów. Chodniki i drogi w czasie zimy oczyszczane są przez Zarząd Oczyszczania Miast, urząd dzielnicy, administratorów, zarządców osiedli, a także właścicieli nieruchomości, przy których się znajdują. Te same podmioty muszą jednocześnie usuwać śnieg z dachów.

Za oczyszczanie miast, a w tym czyszczenie ulic, chodników, dróg rowerowych, przystanków, trawników i koszy znajdujących się wzdłuż dróg, odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej. Ponadto we wszystkich miastach działają też firmy, które oferują wywóz gruzu oraz innych odpadów budowlanych. Jak wiadomo, nie można umieszczać ich w ogólnodostępnych koszach na śmieci.

Za jakie porządki są odpowiedzialni mieszkańcy?

W każdym mieście znajdują się podmioty, które mają dbać o czystość w określonych miejscach. Jednak należy pamiętać, że za utrzymywanie czystości, odpowiadają również sami mieszkańcy. Powinni więc porządkować przestrzeń w otoczeniu swoich posiadłości – zbierać śmieci i samodzielnie wyrzucać je do odpowiednich pojemników. Nie wolno gromadzić ich nawet na przydomowych posesjach. Mogłyby mieć negatywny wpływ na glebę, wodę, a co za tym idzie, na całe środowisko.

Kolejnym obowiązkiem mieszkańców, tym razem w okresie zimy, jest odśnieżanie chodnika wzdłuż swojej posesji. Gdyby na nieodśnieżonym chodniku przewrócił się pieszy i poniósł z tego tytułu jakieś obrażenia, właściciel działki, przy której to się stało, musiałby mierzyć się z konsekwencjami tego zdarzenia. Poszkodowany mógłby ubiegać się o odszkodowanie.

Co z odpadami, których nie można umieścić w ogólnodostępnych koszach?

Podmioty odpowiedzialne za oczyszczanie chodników, dróg, przydrożnych koszy itd., wykonują te prace w określonych terminach. Stąd kosze są przepełnione, a nierzadko śmieci, które powinny się w nich znajdować, zalegają w rowach, na drogach i chodnikach. Lepiej więc nie upychać ich na siłę, widząc, że kosz jest już zapełniony. Niektórych śmieci w ogóle nie powinno się wrzucać do przydrożnych koszy, czy do pojemników w altanach śmietnikowych znajdujących się na osiedlach. Doskonałym tego przykładem jest gruz budowlany oraz inne tego typu odpady po remontach i budowach. Te odbierają specjalne firmy, które wcześniej dostarczają odpowiedniej wielkości pojemnik – kontener.

 

Tak naprawdę każdy z nas jest odpowiedzialny za czystość miasta, w którym żyje. Każdy powinien w odpowiedni sposób gospodarować odpadami. Segregować je, umieszczać w odpowiednich pojemnikach, a jeśli jest taka potrzeba, wspomóc się firmą oferującą legalny wywóz śmieci. Takie usługi świadczy nasza firma. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!