Czysty gruz czy mieszane odpady budowlane? Jak je odróżnić?

Podczas remontu, budowy, czy tym bardziej rozbiórki, powstają duże ilości odpadów. Wśród nich znajdują się czysty gruz oraz zmieszane odpady budowlane. Wiele osób traktuje je na równi, co często utrudnia dalsze gospodarowanie tymi zanieczyszczeniami. Warto więc wiedzieć, co dokładnie jest czystym gruzem, a co zalicza się do odpadów mieszanych.

Co to czysty gruz budowlany?

Gruz w czystej postaci jest świetnym materiałem budowlanym. Wystarczy tylko odpowiednio go przygotować, na przykład rozdrabniając w kruszarce. Im bardziej rozdrobniony jest gruz, tym stabilniejszy fundament zapewnia.

Do czystego gruzu zalicza się:

  • ceramikę – porotherm, porcelanę, armaturę łazienkową, płytki, dachówki ceramiczne,

  • beton – rozkute fundamenty, słupy, elementy betonowego zbrojenia,

  • tynk ze ścian i sufitów.

Czysty gruz po odpowiednim przygotowaniu nadaje się do ponownego użycia na terenie budowy. Często służy jako podsypka pod posadzki oraz nawierzchnie betonowe.

Mieszane odpady budowlane – co się do nich zalicza?

Mieszane odpady budowlane to różnego rodzaju odpady pochodzące z rozbiórek, remontów, czy budowy. Jednak nie zalicza się do nich papy, eternitu, szkła tłuczonego, trawy syntetycznej, ani też pozostałych niebezpiecznych odpadów. W odpadach mieszanych znajdują się płyty nida-gips sklejone z płytami ceramicznymi.

Podstawową różnicą między czystym gruzem a mieszanymi odpadami budowlanymi jest to, że wspomniany gruz można ponownie wykorzystać, a odpadów zmieszanych nie. Do zmieszanych odpadów budowlanych oprócz gruzu zalicza się:

  • płyty kartonowo-gipsowe, nidy, silikaty i suporeksy,

  • białe i szare cegły, szlakę,

  • meble, elektrośmieci, plastiki, drewno, złom, ziemię.

Jak pozbyć się gruzu i zmieszanych odpadów budowlanych?

Chcąc pozbyć się gruzu i zmieszanych odpadów budowlanych, warto skorzystać z usług firmy specjalizującej się w tym zakresie. Wystarczy poinformować firmę o tym, jakich odpadów zamierza się pozbyć i w jakiej ilości, aby otrzymać kontener odpowiedniej wielkości. Firma zabierze go tuż po zapełnieniu.

Firma oferująca wywóz śmieci w kontenerach posiada niezbędne uprawnienia, duży wybór pojemników i pojazdy do transportu. Ponadto zatrudnia specjalistów, którzy sprawnie dostarczają i odbierają kontenery.

 

Usługę wywozu śmieci oferuje nasza firma. Jeżeli masz czysty gruz albo inne, w tym zmieszane odpady budowlane, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni pojemnik i dostarczymy Ci go w ustalonym terminie. Naszym klientom zapewniamy indywidualne podejście do każdego zlecenia.