Recykling na świecie – najczęściej stosowane metody

Doskonale wiemy, jak wygląda, recykling śmieci w Polsce. Do jakich zasad i procedur musimy się dostosowywać. Warto zorientować się też, jakie metody recyklingu stosuje się na świecie, na przykład w krajach azjatyckich i europejskich. Czy inne kraje lepiej radzą sobie z gospodarowaniem odpadami?

Recykling śmieci w krajach azjatyckich

Recykling w krajach azjatyckich jest tak samo ważny w wysoko rozwiniętych państwach typu: Japonia, Korea Północna, Tajwan, jak i słabiej rozwiniętych: Wietnam, Kambodża, Indonezja. Bogatsze państwa jednak dysponują kontenerami, które służą do gromadzenia tych śmieci. Następnie zapełnione kontenery na odpady są transportowane do zakładów, gdzie są przetwarzane. Mowa tu o elektrociepłowniach, zakładach przemysłowych i wysypiskach.

Wiele państw transportuje odpady do Chin, które czerpią spore korzyści z recyklingu. Odpady te są wykorzystywane na różne sposoby. Niektóre z nich trafiają do elektrociepłowni. Z wielu odpadów pozyskiwane są metale i materiały znajdujące zastosowanie w produkowanej elektronice. Nie wygląda to jednak tak kolorowo, ze względu na to, że składowane przez Chińczyków odpady zanieczyszczają glebę i wody gruntowe. Pozyskiwanie wspomnianych materiałów odbywa się bez najmniejszej kontroli.

Recykling w krajach europejskich

Mówiąc o recyklingu w krajach europejskich, na szczególne wyróżnienie zasługują Niemcy. Posiadają nowoczesny system segregacji, który umożliwia precyzyjne oddzielanie poszczególnych materiałów. Następnie odpady te są przetwarzane, tak, by jak najmniejsza ich ilość trafiła na wysypiska. Tam specjaliści, naukowcy i inżynierowie, cały czas pracują nad tym, aby zmniejszyć ilość odpadów.

Mieszkańcy Szwecji mają dużą wiedzę na temat recyklingu. Dostosowują się do panujących zasad i przepisów, które dotyczą właśnie wspomnianego procesu. Starannie segregują śmieci w swoich domach, umieszczają je w odpowiednich pojemnikach przy budynkach mieszkalnych albo samodzielnie transportują do stacji recyklingu.

W Polsce dużo mówi się na temat recyklingu i popularnych metod gospodarowania odpadami. Mieszkańcy mają różne możliwości pozbywania się różnego rodzaju śmieci. Mają przede wszystkim do dyspozycji przydomowe kosze, które służą nie tylko do gromadzenia, ale i segregacji odpadów. Śmieci, których nie da się umieścić w koszach, mogą dostarczyć samodzielnie do PSZOK. Popularną usługą jest jednak wywóz odpadów w kontenerach. Zamawiając kontener, mogą pozbyć się dowolnych śmieci w każdych ilościach.