Dlaczego segregacja śmieci jest tak ważna?

Niby to takie oczywiste. Ponadto obowiązek segregowania śmieci dotyczy każdego z nas. Tymczasem tak wiele osób nie zna istoty tego wymogu. Za prawidłowym segregowaniem odpadów komunalnych i pozostałych kryje się szereg korzyści dla każdego organizmu żywego na ziemi. O jakich korzyściach mowa? Czytaj poniżej.

Przede wszystkim wymogi unijne

W Polsce podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, od 1 lipca 2013 roku obowiązuje wymóg segregowania śmieci. Jego celem jest ograniczenie ilości odpadów zalegających na wysypiskach. Dzięki prawidłowej segregacji i dalszym działaniom, można pozyskać surowce wtórne. Te poddane odpowiednim procesom mogą być wykorzystane ponownie. Jednak, czy segregacja odpadów jest tak ważna tylko z powodu wspomnianego wymogu?

Korzystny wpływ na środowisko

Segregacja śmieci ma ogromny wpływ na środowisko naturalne. Oczywiście pozytywny. Przykładowo recykling aluminium ogranicza zanieczyszczenie wody o 97%. To automatycznie przekłada się na obniżenie o 95% emisji trujących gazów przedostających się do atmosfery. Dzięki temu środowisko, w jakim żyjemy, jest zdrowsze.

Inne zalety segregowania śmieci

Wywóz śmieci do odpowiednich punktów, a wcześniej prawidłowa ich segregacja, gwarantują wiele innych korzyści. Segregacja, która umożliwia recykling, korzystnie wpływa na funkcjonowanie gospodarstw domowych. Mogą one dzięki temu płacić znacznie niższe rachunki za śmieci. Opłata za wywóz śmieci segregowanych jest niższa niż zmieszanych.

Dzięki segregacji śmieci zmniejsza się ogólna ilość odpadów, a co za tym idzie, ich szkodliwość. W ten sposób dochodzi zarazem do zwiększenia ilości surowców wtórnych.

Segregacja papieru przyczynia się do ograniczenia zużycia energii, wody oraz zanieczyszczenia powietrza. Dzięki temu wycina się znacznie mniej drzew. I mowa tu o naprawdę dużych ilościach, ponieważ chcąc wyprodukować tonę papieru, trzeba ściąć 17 drzew. Recykling szkła tak samo ma wpływ na ogromną oszczędność energii.

Jak segregować śmieci?

Segregacja śmieci nie jest trudna, chociażby ze względu na bieżące uświadamianie ludzi, poprzez liczne przekazy informacji. Same oznaczenia koszy ułatwiają umieszczanie poszczególnych odpadów w każdym z nich. Odpady komunalne należy wyrzucać do wspomnianych przydomowych pojemników. Co zrobić z odpadami poremontowymi i wielkogabarytowymi, czy innymi odpadami problematycznymi?

W tym celu najwygodniej i najszybciej jest zamówić kontener na odpady poremontowe, gabaryty czy inne śmieci. Ważne jest, tylko aby poinformować firmę, co dokładnie zamierza się wyrzucić. Najlepiej, aby odpady te od razu były posegregowane. To znaczy, jeśli ktoś ma do wywiezienia stare meble, to niech to będzie kontener na meble. Jeżeli zamierza pozbyć się czystego gruzu, to powinien zamówić kontener na gruz itd. Firma zajmująca się wywozem śmieci może zabrać także papę, odpady zielone oraz materiały izolacyjne. Najpierw dostarczy pojemnik pod wskazany adres, a następnie odbierze już zapełniony i przetransportuje go do punktu, gdzie zostanie poddany recyklingowi i dalszym działaniom, celem zmniejszenia ilości odpadów, które ostatecznie trafią na wysypisko.

Nasza firma dysponuje kontenerami o różnej pojemności. Mamy też worki Big-Bag. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć klientowi pojemnik o pojemności odpowiadającej jego potrzebom.