Jak wygląda podstawowy podział odpadów?

Wyróżnia się różne rodzaje śmieci, produkowanych w gospodarstwach domowych. Wśród nich są odpady komunalne oraz poremontowe, zwane często budowlanymi. Co dokładnie wchodzi w ich skład? Trzeba orientować się w temacie i wiedzieć, gdzie jakie odpady umieszczać w poszczególnych pojemnikach, aby nie zapłacić kary.

Odpady komunalne i prawidłowa ich segregacja

Jeszcze wydaje się całkiem niedawno, wszystkie śmieci lądowały w jednym pojemniku. Dziś konieczna jest ich segregacja. Stąd kosze dostępne w różnych kolorach. Najczęściej produkowane w domu śmieci zwane komunalnymi to następujące odpady:

  • metale oraz tworzywa sztuczne,

  • papier,

  • szkło,

  • odpady zmieszane,

  • odpady biodegradowalne.

W koszach na metale i tworzywa sztuczne należy umieszczać odkręcone i zgniecione butelki, nakrętki, plastikowe opakowania, opakowania wielomateriałowe i te po środkach czystości, a także plastikowe torby, puszki aluminiowe i po konserwach, folie aluminiowe, metale kolorowe i kapsle. Każdy z tych odpadów musi być czysty.

W pojemnikach na papier należy umieszczać opakowania papierowe, kartony, katalogi, gazety, papier szkolny i biurowy, zeszyty, książki, papier pakowy, torby oraz worki papierowe. Odpady te muszą być suche.

Kosz na szkło to miejsce dla butelek szklanych i słoików, a także szklanych opakowań po kosmetykach.

Do pojemnika na odpady biodegradowalne należy wrzucać resztki warzywne i owocowe, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, trociny, korę, resztki jedzenia.

W koszu na odpady zmieszane umieszcza się odpady, których nie można wrzucić do powyżej wymienionych pojemników.

Odpady poremontowe i budowlane – jak się ich pozbyć?

Najbardziej problematyczne są odpady poremontowe i budowlane, ponieważ tych nie można umieścić nawet w koszu na odpady zmieszane. Nie ma możliwości pozostawienia ich przy altanie śmietnikowej w wyznaczonym punkcie, z którego w wyznaczonych terminach odpady (głównie stare meble), odbiera specjalna firma współpracująca z daną gminą.

Odpady poremontowe to przede wszystkim:

  • gruz czysty – odpady betonowe, gruz betonowy z rozbiórki, gruz ceglany, gleba, ziemia, kamienie,

  • gruz zmieszany – zmieszane odpady betonowe, gruzu ceglanego, a także odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

  • gruz zanieczyszczony – odpady innych materiałów ceramicznych oraz elementów wyposażenia, a także drewno, szkło oraz tworzywa sztuczne,

  • pozostałe odpady budowlane – odpady zaliczane do gruzu zanieczyszczonego plus papa, miedź, brąz, mosiądz, aluminium, żelazo, cynk, ołów, mieszaniny metali, cyna, stal.

W tym przypadku należy zamówić kontener na odpady poremontowe. Firma dostarcza kontener odpowiedniej pojemności, po czym zabiera go i wraz z zawartością transportuje do odpowiedniego punktu, gdzie odpady te są segregowane, rozdrabniane, przetwarzane i jeśli to możliwe, wykorzystywane ponownie.

 

Taki kontener może dostarczyć Ci nasza firma. Mamy duży wybór pojemników o różnej pojemności, w tym kontenery i worki Big-Bag. Skontaktuj się z nami, powiedz, czego potrzebujesz, czego chcesz się pozbyć, a my dostarczymy Ci pojemnik w ustalonym terminie.