Odpady poremontowe – jak je dzielić i co do nich zaliczać?

Podczas remontu powstają rozmaite odpady zwane poremontowymi. Zgodnie z prawem, trzeba je w odpowiedni sposób posegregować, a następnie dostarczyć do odpowiedniego punktu, gdzie zostaną poddane recyklingowi albo utylizacji. Być może część z nich trafi na wysypisko. Ważne jest więc, aby wiedzieć, jak poszczególne odpady klasyfikować, jak je dzielić.

Odpady poremontowe – podstawowy podział

Odpady poremontowe to zużyte materiały budowlane powstające w czasie remontu. Dzieli się je na cztery podstawowe grupy. Oto one:

Pierwsza grupa odpadów poremontowych

 • gruz w czystej postaci,
 • gruz ceglany,
 • gleba,

Druga grupa odpadów poremontowych

 • terakota,
 • ceramika,
 • armatura łazienkowa,
 • styropian,
 • płyty gipsowo-kartonowe.

Trzecia grupa odpadów poremontowych

 • panele podłogowe,
 • panele ścienne,
 • tynk,
 • złom,
 • opakowania po materiałach budowlanych,
 • folia malarska.

Czwarta grupa odpadów poremontowych

 • szkło,
 • drewno,
 • materiały ceramiczne,
 • elementy wyposażenia,
 • mieszaniny metali,
 • tworzywa sztuczne,
 • materiały izolacyjne.

Ponadto wyróżnia się następujące odpady:

 • Czysty gruz: odpady betonowe, gruz ceglany, tynk, ceramika, armatura.
 • Odpady mieszane: panele, deski, meble, złom, styropian, plastik, nida-gips, silikaty, suporeks, graty, elektrośmieci.
 • Odpady zielone: trawa, gałęzie, liście, krzaki, korzenie, pnie.
 • Odpady budowlane inne: glina, żwir, ziemia, piasek.

Jakich odpadów nie wolno wrzucać do kontenera bez uzgodnienia z firmą?

Na liście odpadów, których nie można wrzucać do kontenera bez wcześniejszego uzgodnienia z firmą, znajdują się: azbest, eternit, papa, odpady zwierzęce i medyczne. Do wywozu azbestu, eternitu i papy firma zaproponuje konkretny pojemnik. Resztę odpadów należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zajmującego się ich zbiórką.

Jak zamówić kontener na odpady poremontowe?

Wystarczy jeden telefon do firmy, która oferuje wywóz odpadów poremontowych. Można też złożyć zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej albo osobiście, w siedzibie. Firma dostarczy kontener być może jeszcze tego samego dnia, jeśli będzie taka potrzeba i zabierze tuż po zapełnieniu. Wystarczy ustalić wszystkie szczegóły dotyczące współpracy.

Dlaczego warto zamówić kontener na odpady?

Chcąc legalnie pozbyć się odpadów poremontowych, trzeba dostarczyć je do punktu recyklingu lub utylizacji, zależnie od tego, co wśród nich dokładnie się znajduje. Alternatywą dla samodzielnego transportu śmieci jest skorzystanie z usługi wywozu odpadów w kontenerze. Dlaczego warto zamówić kontener na odpady poremontowe?

 • Brak zmartwień związanych z transportem.
 • Brak konieczności szukania punktu, do którego należy dostarczyć odpady.
 • Brak wysokich kosztów związanych z samodzielnym transportem odpadów.
 • Możliwość skupienia się wyłącznie na remoncie.
 • Gwarancja legalnego wywozu odpadów, prawidłowego recyklingu i prawidłowej utylizacji.

Ustalając szczegóły z firmą oferującą wywóz odpadów po remoncie i zamawiając kontener, można w bezpieczny, legalny i szybki sposób pozbyć się wszystkich śmieci powstających w wyniku wielogodzinnej pracy. Jeżeli potrzebujesz kontenera, zgłoś się do nas. Mamy duży wybór pojemników, w tym worki Big-Bag, w których jesteśmy w stanie wywieźć wszystkie odpady poremontowe.