Porządkowanie terenu po rozbiórce budynku

Rozbiórka budynku zawsze przyczynia się do produkcji dużej ilości odpadów różnego rodzaju. Należy pamiętać, że nawet gruz zalegający na posesji może skutkować karą grzywny w wysokości blisko 5000 zł. Teren musi więc zostać sprawie i dokładnie uporządkowany. Jak legalnie pozbyć się tych wszystkich odpadów?

Segregacja odpadów budowlanych

Z uwagi na dużą ilość różnych odpadów, należałoby zacząć od ich dokładnej segregacji. Czysty gruz można ponownie wykorzystać. Dlatego, jeśli znajduje się wśród tych odpadów w większej ilości, warto go wydobyć. Przydać się może podczas prac budowlanych – budowy podjazdu, ogrodzenia, tarasu itd. Jeżeli materiał ten nie jest potrzebny, a wraz z nim znajdują się inne odpady budowlane, trzeba zadbać o legalny wywóz gruzu. Na rynku działają firmy, które świadczą kompleksową obsługę w tym zakresie. Wystarczy więc wynająć kontener na odpady budowlane, aby móc następnie pozbyć się wszystkiego, co zalega na terenie rozbiórki. Przed wyborem konkretnego pojemnika najlepiej skontaktować się z firmą, aby korzystając z pomocy przedstawiciela, wybrać optymalną pojemność kontenera. Mając do wyrzucenia duże ilości różnych odpadów budowlanych, warto je od razu posegregować i w ten właśnie sposób wywozić z placu rozbiórki.

Które odpady nadają się do recyklingu?

Wśród odpadów budowlanych znajdują się te, które nadają się do recyklingu. Na pewno jest to wspomniany powyżej gruz w czystej postaci. Recyklingowi można poddać: cegły, kamienie, płytki ceramiczne i elementy zaprawy, które z łatwością przetwarza się w kruszywo niezbędne przy budowie dróg. Do recyklingu nadają się również odpady drewniane i metalowe. Warto wszystkie te śmieci oddzielić od całej reszty i umieścić w poszczególnych kontenerach, dzięki czemu trafią do punktu recyklingu i jeszcze komuś posłużą.

Jakie odpady należy poddać utylizacji?

Niektóre odpady powstałe w czasie rozbiórki należy poddać utylizacji. Chodzi o te, których nie da się wykorzystać ponownie. W sposób szczególny trzeba potraktować odpady niebezpieczne. Takie jak te zawierające azbest, a więc pokrycia dachowe, elewacji, czy papa. Tego rodzaju odpadów nie wolno wrzucać do kontenera wraz z innymi śmieciami, pomimo iż powstały w wyniku jednej rozbiór. Stąd ważna jest segregacja, a odpady wymagające utylizacji, jeszcze na chwilę przed transportem, muszą być odpowiednio zabezpieczone. Odpady niebezpieczne umieszczone w kontenerze powinny być oznaczone jako niebezpieczne. Wówczas bez problemu trafią do punktu, w którym zostaną poddane utylizacji.