Wpływ śmieci na środowisko

Artykuły jednorazowego użytku, kupowanie rzeczy, które tak naprawdę nie są potrzebne, albo tych, które szybko ulegają zniszczeniu – to tylko niektóre przyczyny nadmiernej produkcji śmieci. Duże ilości odpadów bywają problematyczne. Trudno pomieścić je w przydomowych koszach, a wielu z nich w ogóle nie można wrzucać do tych pojemników. To nierzadko motywuje do tworzenia nielegalnych wysypisk śmieci, a wysypiska te mają negatywny wpływ na środowisko. W jaki sposób mu zagrażają?

Zagrożenia dla środowiska naturalnego

Lista zagrożeń dla środowiska jest bardzo długa. Zanieczyszczanie go prowadzi automatycznie do:

Zanieczyszczenia wody

Produkowanie dużych ilości śmieci może prowadzić do zanieczyszczenia wody. Opady atmosferyczne połączone z procesami gnilnymi przyczyniają się, do tworzenia się odcieków. Ich skład jest uzależniony od rodzaju wspomnianych odpadów. Ponieważ nierzadko zawierają metale ciężkie i kwasy, negatywie wpływają na wodę na powierzchni i tę pod ziemią. Należy więc podkreślić, że skażeniu może ulec znacznie większa powierzchnia, niż powierzchnia dzikiego wysypiska.

Wywóz śmieci organizowany przez specjalne firmy przebiega z zachowaniem odpowiednich procedur. Śmieci te trafiają do punktu recyklingu. Wszystko odbywa się legalnie i bezpiecznie.

Skażenia gleby

Dzikie wysypiska śmieci z czasem prowadzą do poważnego skażenia gleby. Co więcej, proces oczyszczania jej jest dość trudny i długotrwały, a wielu przypadkach kompletnie nieodwracalny. Co najgorsze, skażeniu ulega gleba nie tylko pod samym wysypiskiem, ale nawet kilkadziesiąt czy kilkaset metrów dalej. Gleby tej nie można wykorzystać pod uprawę, a osoby, które ryzykują, na przykład sadząc czy siejąc warzywa, są narażone na poważne konsekwencje zdrowotne.

Wystarczy korzystać z usług firm zajmujących się wywozem śmieci, by nie przyczyniać się do skażania gleby w bliskim czy dalszym otoczeniu.

Zanieczyszczenia powietrza

Poprzez gromadzenie śmieci, szczególnie w nieprzystosowanych do tego miejscach, doprowadza się do zanieczyszczania powietrza. Na wysypiskach zachodzą różne procesy. W efekcie tego dochodzi do wydzielania się trujących gazów i płynów. Zagrażają one ludziom i zwierzętom. Szkodliwy i dokuczliwy jest sam odór, który powstaje w otoczeniu.

Każdy chce oddychać świeżym powietrzem. Nie należy więc go zanieczyszczać. Firmy chętnie odbierają śmieci różnego rodzaju. Nie trzeba ich gromadzić na swoich posesjach ani tym bardziej dopuszczać się nielegalnych czynów, jakim jest wyrzucanie odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych, a nawet wręcz zabronionych.

Pożarów na wysypiskach

Jednym z gazów emitowanych przez wysypiska śmieci, jest metan. Kiedy jego stężenie jest wysokie, może dojść do tak zwanego samozapłonu, czyli do pożaru. Podczas spalania śmieci wytwarzają się szkodliwe substancje, które przedostają się do powietrza. Samo gaszenie pożarów na wysypiskach jest trudne i długotrwałe.

Ale można temu zapobiegać. Wystarczy ograniczyć produkcję śmieci, a te zgromadzone, przekazywać do punktów zajmujących się ich recyklingiem. Niektóre z tych odpadów można przecież przetworzyć i ponownie wykorzystać.

Legalny wywóz śmieci

Naszym klientom oferujemy profesjonalny, a przede wszystkim legalny wywóz śmieci w kontenerach. Mamy pojemniki o różnej pojemności i dostarczamy je również klientom mieszkającym poza Warszawą. Pomagamy w pozbywaniu się śmieci, by wspólnie dbać o środowisko, w którym wszyscy żyjemy.