Wywóz odpadów budowlanych dawniej a dziś

Aktualnie wywóz odpadów budowlanych oferują specjalne firmy, które mają nie tylko stosowne uprawnienia, ale też doświadczenie i profesjonalny sprzęt. Ponadto kładzie się duży nacisk na segregację tych śmieci. Obowiązkowo trzeba postępować zgodnie z określonymi procedurami, jakich dawniej nie było. Jak dokładnie wygląda wywóz śmieci teraz, a jak proces ten przebiegał kiedyś?

Wywóz odpadów dawniej

Podczas każdej rozbiórki i prac remontowo-budowlanych produkuje się czysty gruz, ale nie brakuje też zmieszanych odpadów budowlanych. Odpady w postaci czystego gruzu od zawsze można było ponownie wykorzystać. Te drugie mają dość ograniczoną użyteczność. Jeszcze kilkanaście lat temu segregacja odpadów nie była tak popularna. Najczęściej wszystkie odpady budowlane trafiały do jednego kontenera. W pojemniku tym gromadzono ceramikę, cegły, drewno, tynk, a nawet puszki po farbach, smołę, cement, zniszczone narzędzia oraz pozostałości po materiałach budowlanych. Nierzadko wśród tych śmieci znajdował się także popiół. Ogólnie rzecz ujmując, w takim kontenerze na odpady umieszczano dosłownie wszystko, co znajdowało się w remontowanym mieszkaniu czy domu. Można więc sobie wyobrazić, jakie to były ilości.

Tak powstające odpady zwykle trafiały na wysypisko. Zdarzało się nawet, że osoby prywatne gruz po remoncie wyrzucały na pola, pozostawiały w lasach. W tamtych czasach nie przywiązywano tak dużej uwagi do czystości tych terenów i nie karano osób popełniających ten czyn. Nie oznacza to jednak, że zaśmiecanie okolicznych terenów nie miały wówczas negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W odpadach tych bywało znacznie więcej śmieci, niż czysty gruz, który jest najmniej szkodliwy. Pojawiał się w nich plastik, rozkładający się przez kilka tysięcy lat. Nie brakowało też różnego rodzaju chemikaliów, które wnikały w glebę i zanieczyszczały wodę. Wszystko to szkodziło środowisku, zwierzętom i ludziom.

Jak wygląda wywóz odpadów budowlanych aktualnie?

W dzisiejszych czasach przede wszystkim kładzie się duży nacisk na segregację i postępowanie w zgodzie z naturą. Dlatego wykroczenia typu: porzucanie odpadów budowlanych czy jakichkolwiek innych śmieci w lasach, przydrożnych rowach, przy altanach śmietnikowych, czy nawet gromadzenie ich na prywatnych posesjach, są surowo karane. Wymaga się też segregacji tych odpadów.

Teraz bez problemu można zamówić kontener na odpady budowlane, czy po prostu kontener na gruz, zależnie od tego, co jest do wyrzucenia. Pojemniki te mają różną pojemność. Dostarczają je profesjonalne firmy, które świadczą wywóz odpadów. Posiadają profesjonalny sprzęt, uprawnienia i doświadczenie.

Obecnie wygląda to tak, że osoba czy firma przeprowadzająca rozbiórkę, remont lub budowę, zamawia kontener we wspomnianej firmie, ta dostarcza pojemnik pod wskazany adres, a następnie w ustalonym terminie zabiera zapełniony. W pojemniku tym najczęściej znajdują się już śmieci konkretnego rodzaju. Jeśli nie, są poddawane segregacji. Firmy dostarczają te odpady do punktów recyklingu. Niektóre z nich są ponownie wykorzystywane, jako materiał budowlany, inne przetwarzane, a część z nich ląduje na wysypisku.

Firmy zajmujące się wywozem odpadów budowlanych i nie tylko, postępują według ściśle określonych wytycznych i procedur. Ma to na celu zachowanie bezpieczeństwa pod każdym względem. Firmy te chętnie zabierają również azbest oraz inne szkodliwe materiały. Wszystko to ma na celu dbanie o środowisko.

 

Jak widać, wywóz odpadów budowlanych dawniej a dziś to proces, który przebiega na zupełnie innych zasadach. Dziś dba się o środowisko i tym samym o bezpieczeństwo i zdrowie ludzi oraz zwierząt. Jeśli masz odpady budowlane albo inne śmieci, których chcesz się pozbyć, skontaktuj się z nami. Dostarczymy Ci kontener, jakiego potrzebujesz.