Wywóz gruzu i śmieci poremontowych – tak aby był zgodny z BHP

Teren budowy czy remontu to miejsce, w którym generuje się duże ilości odpadów w postaci gruzu, zużytych materiałów budowlanych lub resztek powstałych w czasie budowy. Wraz z ich ilością rośnie kłopot wynikający z konieczności legalnego pozbycia się tych śmieci. Czytaj poniżej, aby dowiedzieć się, jak powinien przebiegać wywóz śmieci poremontowych i budowlanych z zachowaniem zasad BHP.

Gdzie wywozić śmieci po remoncie i budowie?

Wywóz śmieci po remoncie czy budowie jest możliwy na wiele sposobów, choć wśród tych najlepszych i polecanych znajduje się kontener. Chodzi tu o wywóz śmieci w kontenerze. Wystarczy zamówić jeden z nich w odpowiednim rozmiarze, a następnie uporządkować plac remontu czy budowy. Resztą zajmiemy się sami. Dostarczymy kontener pod wskazany adres, a po zapełnieniu go, odbierzemy. Niewątpliwie wywóz gruzu w kontenerach to najrozsądniejszy sposób na pozbycie się resztek poremontowych i po budowie.

Istnieje również możliwość samodzielnego transportu niedużych ilości gruzu i innych odpadów do PSZOK (Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Jednak nie jest to opcja dla każdego, chociażby z uwagi na konieczność posiadania własnego pojazdu transportowego. W Warszawie PSZOK mieści się przy ulicy Płytowej 1.

 

Co grozi za nielegalny wywóz odpadów budowlanych?

Legalny wywóz odpadów budowlanych to nie tylko sposób na pozbycie się kłopotliwych śmieci, ale również uniknięcie problemów z prawem. Nielegalne gromadzenie i wyrzucanie odpadów jest wykroczeniem z artykułu 145 kodeksu wykroczeń, za co grozi grzywna w wysokości do 500 zł. W niektórych, najłagodniejszych sytuacjach sprawa kończy się na pouczeniu. Aktualnie trwają jednak intensywne dyskusje na temat zwiększenia kwoty grzywny do 5000 zł. Za większą ilość nielegalnie wyrzucanych odpadów grozi nawet kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Wynajem kontenerów – korzystanie z usługi podczas remontu

Kontener na gruz to najlepsza opcja ze wszystkich dostępnych. Pojemnik można zamówić na kilka sposobów. Najwygodniej telefonicznie, ponieważ podczas rozmowy nasi doradcy pomogą wybrać kontener o odpowiedniej pojemności, a także dopasują typ kontenera do rodzaju odpadów. Osoby, które nie mają czasu na rozmowę, szczególnie w godzinach pracy naszej firmy, mogą złożyć zamówienie online, poprzez formularz na stronie, czy pisząc e-mail.

Jak zabezpieczyć kontener z gruzem przed transportem?

Kontener na gruz po zapełnieniu musi zostać odpowiednio zabezpieczony, przygotowany do transportu. Ma to na celu bezpieczny odbiór i utylizację odpadów budowlanych. Oto zasady użytkowania naszych kontenerów:

  • Kontener należy ładować do granicy burty – to zwiększa bezpieczeństwo transportu.
  • Do kontenera należy wrzucać jedynie odpady zgodne z ustaleniami – wśród nich nie może znajdować się eternit.
  • Kontener powinien pozostać w miejscu, w którym sami go postawiliśmy. Nie wolno go również zastawiać co mogłoby utrudnić odbiór.

Wywóz gruzu w kontenerach – transport i utylizacja

Odpady trafiające do naszego punktu, są w pierwszej kolejności sortowane. Mieszane odpady segregujemy, przydzielając je do poszczególnych grup: metale, tworzywa sztuczne, makulatura, szkło itd. Następnie wywozimy je do poszczególnych firm, które zajmują się ich recyklingiem. Uzyskany w ten sposób czysty gruz przesiewamy. Wówczas większy zostaje oddzielony od drobnego. Większe kawałki gruzu po rozdrobnieniu nadają się do ponownego wykorzystania, tym razem jako kruszywo budowlane. Materiał ten sprzedajemy pod budowę dróg. Czasem jest wykorzystywany do utwardzania dróg. Z kolei najdrobniejszy gruz świetnie sprawdza się jako piasek zasypowy, idealny do zasypywania fundamentów i studni. Bardzo dobrze stabilizuje też świeżo położoną kostkę brukową.

Pozbywając się gruzu i pozostałych zużytych materiałach po remontach i budowie z naszą pomocą, nie tylko czynisz to w sposób legalny i zgodny z BHP, ale również dajesz możliwość stworzenia materiałów budowlanych, nadających się do ponownego użytku. Skontaktuj się z nami i zamów pojemny kontener na odpady.